Το HEALTHY LIFE FESTIVAL είναι το μεγαλύτερο φεστιβάλ ΕΥΖΗΝ που διοργανώνεται στη χώρα μας. Αποτέλεσμα είναι η συνεύρεση ατόμων, επαγγελματιών και επισκεπτών, με κοινά ενδιαφέροντα πάνω στους τομείς της Ολιστικής και Θεραπευτικής Ιατρικής, της Φυσικής Ομορφιάς, της Υγιεινής Διατροφής, των Βιολογικών προϊόντων, της Άσκησης, της Ψυχικής Υγείας και Προσωπικής Ανάπτυξης.